1. Wprowadzenie
1.1. Formularz kontaktowy dostępny na stronie siewcyprawdy.tv umożliwia użytkownikom przesyłanie wiadomości do administratorów strony.
1.2. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z formularza kontaktowego i zbierania danych osobowych przez stronę siewcyprawdy.tv.
2. Dane osobowe
2.1. W celu skorzystania z formularza kontaktowego, użytkownik musi podać następujące dane osobowe:
a. Imię i Nazwisko – wymagane;
b. Adres Email – wymagany;
c. Okręg Wyborczy – opcjonalny;
d. Treść wiadomości – wymagana.
2.2. Administratorzy strony siewcyprawdy.tv gwarantują poufność oraz bezpieczeństwo przesyłanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Cel zbierania danych
3.1. Dane osobowe przekazane przez użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub wiadomość.
3.2. Administratorzy strony siewcyprawdy.tv nie będą wykorzystywać przekazanych danych w celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika.
4. Prawo do dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych
4.1. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego.
4.2. Użytkownik ma prawo poprawić lub usunąć swoje dane osobowe, przesyłając stosowne żądanie na adres email administratorów strony siewcyprawdy.tv
5. Odpowiedzialność
5.1. Administratorzy strony siewcyprawdy.tv nie ponoszą odpowiedzialności za treść przesłanych przez użytkowników wiadomości.
5.2. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z ochroną praw autorskich i dóbr osobistych.
6. Zmiany regulaminu
6.1. Administratorzy strony siewcyprawdy.tv zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie formularza kontaktowego.
6.2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie siewcyprawdy.tv.
7. Kontakt
7.1. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego regulaminu, użytkownicy mogą skontaktować się z administratorami strony siewcyprawdy.tv, przesyłając wiadomość na adres email dostępny na stronie kontaktowej. Przesyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie siewcyprawdy.tv, użytkownik potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.